THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 58 TRÚNG BT: 58
27-05-2020 03 TRÚNG BT: 03
26-05-2020 15 TRÚNG BT: 15
25-05-2020 43 TRÚNG BT: 43
24-05-2020 32 TRÚNG BT: 32
23-05-2020 11 TRÚNG BT: 11
22-05-2020 82 TRÚNG BT: 82X2
21-05-2020 69 TRÚNG BT: 69
20-05-2020 84 TRÚNG BT: 84
19-05-2020 34 TRÚNG BT: 34
18-05-2020 52 TRÚNG BT: 52
17-05-2020 93 TRÚNG BT: 93
16-05-2020 35 TRÚNG BT: 35
15-05-2020 78 TRÚNG BT: 78
14-05-2020 46 TRÚNG BT: 46X2
13-05-2020 21 TRÚNG BT: 21X2