THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 15 TRÚNG BT: 15
28-10-2020 01 TRÚNG BT: 01
27-10-2020 38 TRÚNG BT: 38
26-10-2020 34 TRÚNG BT: 34
25-10-2020 30 TRÚNG BT: 30
24-10-2020 59 TRÚNG BT: 59
23-10-2020 65 TRÚNG BT: 65
22-10-2020 15 TRÚNG BT: 15
21-10-2020 70 TRÚNG BT: 70X3
20-10-2020 10 TRÚNG BT: 10X2
19-10-2020 91 TRÚNG BT: 91
18-10-2020 83 TRÚNG BT: 83
17-10-2020 33 TRÚNG BT: 33
16-10-2020 88 TRÚNG BT: 88
15-10-2020 13 TRÚNG BT: 13
14-10-2020 42 TRÚNG BT: 42