THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 3-6 | 47 36 | 90 08 46 39 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 90 46 39X2
28-10-2020 0-7 | 17 77 | 48 42 04 58 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 48 42 04 58
27-10-2020 3-8 | 34 75 | 47 86 58 19 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 34 75 | TRÚNG LÔ: 19
26-10-2020 2-6 | 62 14 | 63 21 75 90 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 63 75 90X2
25-10-2020 3-6 | 30 08 | 33 39 05 42 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 30 | TRÚNG LÔ: 39X2 05 42
24-10-2020 2-8 | 61 84 | 80 87 85 55 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 61X3 84X2 | TRÚNG XIÊN 4: 80X2 87 85 55
23-10-2020 1-5 | 28 31 | 18 22 26 34 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 28 31 | TRÚNG LÔ: 22 26
22-10-2020 7-9 | 03 42 | 00 42 91 95 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00 95
21-10-2020 2-1 | 87 57 | 14 57 90 89 TRƯỢT | TRÚNG ST: 87 57 | TRÚNG LÔ: 57 90
20-10-2020 5-7 | 25 37 | 26 58 28 23 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 25X2 37X2 | TRÚNG LÔ: 26 23
19-10-2020 2-5 | 34 43 | 76 43 09 46 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG LÔ: 76 09 46
18-10-2020 1-9 | 92 67 | 46 95 67 65 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 92X2 67 | TRÚNG LÔ: 46 67
17-10-2020 6-9 | 89 78 | 01 38 02 18 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG XIÊN 4: 01 38X2 02 18X2
16-10-2020 0-8 | 57 01 | 85 63 88 95 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 57 01 | TRÚNG LÔ: 85 88 95
15-10-2020 2-8 | 02 13 | 79 68 23 57 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 02 13 | TRÚNG LÔ: 79X2 57
14-10-2020 0-5 | 04 36 | 17 42 03 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG XIÊN 4: 17 42 03 16X2