THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-10-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0
27-10-2020 2-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
26-10-2020 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
25-10-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
24-10-2020 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2
23-10-2020 1-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
22-10-2020 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
21-10-2020 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4
20-10-2020 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5
19-10-2020 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
18-10-2020 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
16-10-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
15-10-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6