THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 23 | 914 TRƯỢT | TRƯỢT
27-05-2020 62 | 560 TRÚNG LÔ: 62 | TRƯỢT
26-05-2020 55 | 154 TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG 3C: 154
25-05-2020 11 | 211 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG 3C: 211
24-05-2020 78 | 779 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 779
23-05-2020 91 | 991 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG 3C: 991
22-05-2020 98 | 298 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG 3C: 298
21-05-2020 48 | 748 TRƯỢT | TRƯỢT
20-05-2020 65 | 266 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 600 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG 3C: 600
18-05-2020 53 | 553 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 80 | 380 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 380
16-05-2020 29 | 379 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 795 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG 3C: 795
14-05-2020 63 | 963 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG 3C: 963
13-05-2020 96 | 795 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 795