THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 35 | 135 TRƯỢT | TRƯỢT
28-10-2020 17 | 717 TRƯỢT | TRƯỢT
27-10-2020 38 | 539 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
26-10-2020 46 | 947 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRƯỢT
25-10-2020 36 | 426 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
24-10-2020 18 | 129 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2020 26 | 126 TRÚNG LÔ: 26 | TRƯỢT
22-10-2020 89 | 889 TRƯỢT | TRƯỢT
21-10-2020 43 | 044 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
20-10-2020 47 | 158 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2020 26 | 224 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2020 19 | 319 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 319
17-10-2020 79 | 469 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG 3C: 469
16-10-2020 08 | 408 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRÚNG 3C: 408
15-10-2020 38 | 438 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2020 17 | 617 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT