THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 26 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
28-10-2020 08 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
27-10-2020 38 | 57 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 57
26-10-2020 46 | 54 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG BT: 54
25-10-2020 37 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
24-10-2020 27 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
23-10-2020 25 | 41 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
22-10-2020 79 | 84 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 84
21-10-2020 43 | 53 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 53
20-10-2020 67 | 18 TRƯỢT | TRÚNG BT: 18
19-10-2020 25 | 19 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 19
18-10-2020 19 | 91 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 91
17-10-2020 69 | 29 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 29
16-10-2020 08 | 97 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRÚNG BT: 97
15-10-2020 28 | 47 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 47
14-10-2020 15 | 38 TRƯỢT | TRÚNG BT: 38