THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 35 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2
28-10-2020 07 | 15 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRƯỢT
27-10-2020 38 | 79 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 79X2
26-10-2020 46 | 71 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRƯỢT
25-10-2020 36 | 39 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG SL: 39X2
24-10-2020 28 | 80 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG SL: 80X2
23-10-2020 35 | 04 TRƯỢT | TRƯỢT
22-10-2020 79 | 04 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 04X2
21-10-2020 42 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15X2
20-10-2020 57 | 25 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 25X2
19-10-2020 25 | 19 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 19
18-10-2020 19 | 92 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG SL: 92X2
17-10-2020 69 | 10 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
16-10-2020 08 | 31 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRÚNG SL: 31
15-10-2020 29 | 69 TRÚNG LÔ: 29 | TRƯỢT
14-10-2020 15 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27