THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 03 | 53 TRÚNG LÔ: 03 | TRƯỢT
27-05-2020 71 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
26-05-2020 54 | 51 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 51X2
25-05-2020 11 | 24 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG SL: 24X2
24-05-2020 79 | 73 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 92 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
22-05-2020 97 | 82 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG SL: 82X2
21-05-2020 28 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
20-05-2020 75 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 00 | 36 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRƯỢT
18-05-2020 54 | 42 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 42X3
17-05-2020 70 | 23 TRƯỢT | TRÚNG SL: 23X2
16-05-2020 46 | 27 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-05-2020 95 | 42 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRƯỢT
14-05-2020 53 | 71 TRƯỢT | TRÚNG SL: 71X2
13-05-2020 95 | 21 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 21X2