THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 36 | 35 63 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG LÔ: 63
28-10-2020 07 | 90 93 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRƯỢT
27-10-2020 37 | 04 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
26-10-2020 46 | 53 10 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG LÔ: 53
25-10-2020 35 | 94 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94X2
24-10-2020 28 | 69 57 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG LÔ: 57
23-10-2020 36 | 79 24 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79X2 24X2
22-10-2020 79 | 84 31 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG ST: 84 31
21-10-2020 42 | 43 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
20-10-2020 56 | 65 08 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2020 25 | 35 83 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG ST: 35 83
18-10-2020 09 | 51 12 TRƯỢT | TRÚNG ST: 51 12
17-10-2020 69 | 20 01 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG LÔ: 01
16-10-2020 09 | 87 43 TRƯỢT | TRÚNG ST: 87 43
15-10-2020 29 | 34 50 TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG ST: 34X2 50
14-10-2020 16 | 34 91 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG LÔ: 91