THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 52 | 34 94 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 94
27-05-2020 83 | 57 60 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60
26-05-2020 61 | 24 54 TRÚNG SL: 61X2 | TRÚNG XIÊN 2: 24 54
25-05-2020 24 | 99 47 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 47X2
24-05-2020 73 | 95 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 95 19
23-05-2020 75 | 15 21 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 15
22-05-2020 72 | 76 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18
21-05-2020 95 | 31 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
20-05-2020 02 | 08 76 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 08 76
19-05-2020 26 | 79 57 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 79 57X2
18-05-2020 42 | 63 42 TRÚNG SL: 42X3 | TRÚNG XIÊN 2: 63 42X3
17-05-2020 33 | 15 80 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 15 80X2
16-05-2020 18 | 44 52 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 44 52
15-05-2020 42 | 93 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 93
14-05-2020 61 | 43 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43 28
13-05-2020 22 | 33 81 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 81