THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 29 | 60 07 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 60 07
28-10-2020 06 | 10 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10
27-10-2020 79 | 92 38 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG XIÊN 2: 92 38
26-10-2020 91 | 30 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
25-10-2020 49 | 38 55 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 38 55
24-10-2020 80 | 85 80 TRÚNG SL: 80X2 | TRÚNG XIÊN 2: 85 80X2
23-10-2020 05 | 05 22 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 05X2 22
22-10-2020 04 | 42 15 TRÚNG SL: 04X2 | TRÚNG LÔ: 15
21-10-2020 25 | 54 53 TRÚNG SL: 25 | TRÚNG XIÊN 2: 54 53
20-10-2020 25 | 30 75 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG LÔ: 30
19-10-2020 19 | 20 57 TRÚNG SL: 19 | TRÚNG LÔ: 20
18-10-2020 92 | 55 26 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG LÔ: 26
17-10-2020 00 | 29 80 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG LÔ: 29
16-10-2020 31 | 50 96 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG LÔ: 50
15-10-2020 79 | 47 27 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 47
14-10-2020 16 | 03 13 TRÚNG SL: 16X2 | TRÚNG XIÊN 2: 03 13