THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90
28-10-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80
27-10-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
26-10-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
25-10-2020 98 TRÚNG SVIP BT: 98
24-10-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
23-10-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
22-10-2020 11 TRƯỢT
21-10-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
20-10-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
19-10-2020 47 TRÚNG SVIP BT: 47
18-10-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92X2
17-10-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
16-10-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40
15-10-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34X2
14-10-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25