THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
27-05-2020 75 TRÚNG SVIP BT: 75
26-05-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88
25-05-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
24-05-2020 86 TRÚNG SVIP BT: 86
23-05-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
22-05-2020 67 TRÚNG SVIP BT: 67
21-05-2020 76 TRƯỢT
20-05-2020 73 TRÚNG SVIP BT: 73
19-05-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
18-05-2020 44 TRƯỢT
17-05-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96
16-05-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
15-05-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95X2
14-05-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77
13-05-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63X2