THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2
28-10-2020 16 TRÚNG SVIP SL: 16X2
27-10-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
26-10-2020 81 TRÚNG SVIP SL: 81X2
25-10-2020 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2
24-10-2020 80 TRÚNG SVIP SL: 80X2
23-10-2020 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
22-10-2020 04 TRÚNG SVIP SL: 04X2
21-10-2020 15 TRÚNG SVIP SL: 15X2
20-10-2020 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
19-10-2020 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2
18-10-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
17-10-2020 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
16-10-2020 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
15-10-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
14-10-2020 26 TRÚNG SVIP SL: 26X2